dị vật-Nữ bệnh nhân thủng dạ dày vì thói quen nhiều người Việt hay mắc phải