Elizabeth II-Thư ký của Nữ hoàng tiết lộ sự thật về tin đồn Hoàng thân Philip ngoại tình