HAGL-Cá nhân sẵn sàng chi 200 tỷ đồng mua cổ phiếu riêng lẻ của HAGL là ai?