lũ lụt-Lũ quét ở Afghanistan, hơn 300 người thiệt mạng