NATO-Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine có thể không bao giờ gia nhập NATO