Nguyễn Bắc Sơn-Những quan chức 'nhúng chàm' nào đã nộp hàng triệu USD để được giảm án?