nhà đầu tư-Gần 70 cổ phiếu trên HNX bị cắt margin

  • Gần 70 cổ phiếu trên HNX bị cắt margin

    Gần 70 cổ phiếu trên HNX bị cắt margin

    Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 69 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) trong quý II năm nay. Sáu cổ phiếu trong số này thuộc nhóm có khả năng bị hủy niêm yết.

  • Đua nhau bán cổ phiếu Thế giới Di động

    Đua nhau bán cổ phiếu Thế giới Di động

    Ông Robert Alan Willett - thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Thế giới Di động đã bán ra 1,1 triệu cổ phiếu MWG và bà Nguyễn Thị Thu Tâm - em gái Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG cũng vừa bán xong 200.000 cổ phiếu.