Nhật Tinh Anh-Nhật Tinh Anh tiết lộ ca khúc giúp 'cơm no áo ấm' suốt 17 năm