Nữ sinh-Hai nữ sinh rủ nhau nhảy lầu, dòng trạng thái cuối cùng đầy ám ảnh: Giá như có người biết sớm hơn