pau fc-Thấp bé nhất dàn cầu thủ, đây là bí quyết giúp Quang Hải vẫn sở hữu body 'đá tảng'