Quấy rối-Nữ đối thủ Nikki Haley của ông Trump bị hoang báo bắn con gái