rơi máy bay-Mỹ: Máy bay rơi rồi phát nổ kinh hoàng ngay cạnh tiệm nail trong khu thương mại