Tàu Cát Linh - Hà Đông-Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông đạt con số 3 triệu, 60% sử dụng vé tháng