Tây Du Ký-Kết cục bi thảm của Bạch Long Mã trong Tây Du Ký 1986 khiến nhiều người xót xa