The Glory-Từng có diễn viên Việt từ chối đóng The Glory cùng Song Hye Kyo, netizen nghe mà tiếc đứt ruột