thời phong kiến-Đàn ông thời xưa có 'tam thê tứ thiếp', vậy ai là 'thê' và ai là 'thiếp'?