tổng thống mỹ-Tổng thống Mỹ phản đối ngừng bắn ở Dải Gaza, lên án bạo lực chống lại người Palestine ở Bờ Tây