vệ sinh an toàn thực phẩm-Dùng ống hút tiện lợi khi uống nước nhưng 2 đối tượng phải tuyệt đối tránh