Xe điện-IM LS6 - xe điện sở hữu sạc 900V chỉ mất 15 phút để chạy 500km