Video

Vợ bị va trúng đầu, chồng nổi điên lao tới đạp gãy luôn barie

Thấy vợ bị thanh chắn barie va trúng, người đàn ông giận dữ lao tới dùng chân phá hỏng rồi bỏ đi. Sự việc xảy ra tại Thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

 Hồng Duy (SHTT)
https://sohuutritue.net.vn/vo-bi-va-trung-dau-chong-noi-dien-lao-toi-dap-gay-luon-barie-d198239.html