bà nội trợ-'Bỏng tay' với giá rau củ tăng dựng đứng gấp 2-3 lần