Chủ quán-Cho người nhặt rác ăn mì miễn phí 20 năm, chủ quán nhận 1 hộp sắt khi gặp khó: Thứ bên trong gây bất ngờ