Khách hàng-'Thượng đế' gọi món, chủ quán nhìn 'hậu trường' thở dài ngao ngán