phim việt-Chúng ta của 8 năm sau tập 10: Trai lạ tán tỉnh Dương trước mặt Lâm, Nguyệt qua đêm với Tùng?