tại sao-Vì sao người xưa lại nói 'Nhặt được bạc thì sang, được vàng thì lụi'?