Tết-Hoa bưởi giá nửa triệu đồng/kg hút khách, đào sau Tết giá rẻ như cho