tử vong-Người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ tại ngôi miếu