võ tắc thiên-Vì sao lăng mộ Võ Tắc Thiên bất khả xâm phạm suốt 1.000 năm?