vụ án-Mỹ: Phát hiện thi thể trong hệ thống thông gió vì mùi hôi khắp trường