Video

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq

Hàng trăm CĐV Việt Nam đã diễu hành qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội để về với sân Mỹ Đình, hâm nóng không khí trước trận đấu giữa Việt Nam - Iraq.

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq - 1
Không khí bóng đá đã rất nóng trước SVĐ Mỹ Đình
Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq - 2

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq - 3

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq - 4

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq - 5
Rất nhiều CĐV đã kéo về SVĐ Mỹ Đình cổ vũ cho ĐT Việt Nam

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq - 6

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq - 7

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq - 8

Dàn CĐV cuồng nhiệt đốt nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Iraq - 9

Nhóm PV (SHTT)
https://sohuutritue.net.vn/cdv-cuong-nhiet-un-un-tien-ve-san-van-dong-my-dinh-cho-don-tran-viet-nam--iraq-d195560.html