Kinh tế

Chính phủ nêu giải pháp để thu nhập mỗi người Hà Nội đạt 36.000 USD

Chính phủ vừa nêu ra các giải pháp như cơ cấu lại kinh tế, huy động hiệu quả mọi nguồn lực… để thu nhập bình quân đầu người ở TP Hà Nội đạt trên 36.000 USD vào năm 2045.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 12 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ nêu giải pháp để thu nhập mỗi người Hà Nội đạt 36.000 USD
Đến 2045, Hà Nội sẽ có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Ảnh: Hoàng Hà

Nghị quyết 15 đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm của TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025 khoảng 7,5% - 8%; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 8.300-8.500 USD, đến năm 2030 đạt khoảng 12.000 - 13.000 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Chính phủ đưa ra giải pháp cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực ở TP Hà Nội.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp thường xuyên với TP Hà Nội, có cơ chế điều hành tập trung, cụ thể để tăng cường phối hợp triển khai các nội dung nghị quyết.

Với TP Hà Nội cần chủ động phát triển quan hệ liên kết, trao đổi, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước và các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô.

 Theo Quang Phong (VietNamNet)
https://vietnamnet.vn/chinh-phu-neu-giai-phap-de-thu-nhap-moi-nguoi-ha-noi-dat-36-000-usd-2107835.html