bão Noru-Bộ đội đào được két sắt có nhiều tiền, vàng trả lại dân bị lũ quét