cưỡng hiếp tập thể-Tin lời giới thiệu 'việc nhẹ lương cao', nữ sinh 19 tuổi nhận kết cục thảm thương