SCB-Người quản lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan và chuyện ‘bước chân vào vòng xoáy’