SCB-Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ hai