thị trường bất động sản-Mua căn hộ 1,2 tỷ đồng rồi để không, 7 năm sau, người đàn ông phát hiện có người sinh sống bên trong: Cảnh sát vào cuộc nhưng vẫn không lấy được nhà