Thực phẩm vàng-Những thực phẩm tốt chẳng kém nhân sâm mà còn rẻ hơn nhiều lần, chợ Việt bán đầy rẫy