bất động sản-Chủ nhà đất cay đắng chịu phí hoa hồng cao để cắt lỗ