béo phì-Kẻ đâm bạn gái 57 nhát dao được phóng thích trước thời hạn vì quá béo phì